UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taikomos nuo 2018 m. kovo 1 d

 

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos

 

      Valstybinės  kainų  ir energetikos komisijos  nutarimu 2018 m. balandžio 12 d. Nr. O3E-103 suderintos,  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu  2018 m. gegužės 30 d. Nr. TS -113   nustatytos, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotos geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taikomos nuo 2018 m. liepos 1 d.

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams,

kuriems vanduo apskaitomas bute

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 

m3

2,17

2,63

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,69

0,83

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,48

1,79

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,55

0,67

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,74

0,90

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,19

0,23

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams,

kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name,

m3

2,02

2,44

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,65

0,79

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,37

1,66

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina  abonentams

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams,

m3

2,12

2,57

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,75

0,91

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,37

1,66

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams

perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti,

ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade,

m3

2,02

2,44

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,65

0,79

iš to skaičiaus:

1,37

1,66

1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas butui per mėnesį

0,97

1,17

2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso butui per mėnesį

0,69

0,83

3. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade namui per mėnesį

6,36

7,70

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas apskaitos prietaisui per mėnesį

0,77

0,93

2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso apskaitos prietaisui per mėnesį

0,62

0,75

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Vidutinė pardavimo kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį

1,84

2,23

2. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina

m3

4,24

5,13

 

Su geriamojo vandens tiekimu susijusių paslaugų kainos

                         Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo kaina galioja nuo 2014 m. vasario 17 d., abonento laikino atjungimo-prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo – nuo 2012 m. kovo 19 d., atsiskaitymo už vandenį knygelės kaina – nuo 2007 m. kovo 23 d.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-53 patvirtino nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas paslaugų kainas eurais.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Karšto vandens apskaitos prietaiso pakeitimo darbai 1 vnt.

8,53

10,32

2. Abonento laikinas atjungimas-prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo 1 vnt.

11,97

14,48

 

 

Kazlų Rūdos nuotekų valymai
Kazlų Rūdos nuotekų valymai      

 

Kazlų Rūdos nuotekų valymai