Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas - Kazlų Rūdos komunalininkas

NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖ

Surenkamos nuotekos valomos 5 nuotekų valyklose, esančiose Kazlų Rūdos mieste, Plutiškių, Bebruliškės, Antanavo, Ąžuolų Būdos gyvenvietėse , kurių bendras pajėgumas – 578,6 tūkst. kūb. m per metus. Nuotekų išvalymo kokybė atitinka keliamus reikalavimus.

Kazlų Rūdos  miesto ir Ąžuolų Būdos gyvenvietės valymo įrenginiuose nuotekos valomos mechaninio ir biologinio valymo (su azoto ir fosforo šalinimu) grandyse, po kurių nuotekos, išvalytos iki normatyvinių parametrų, yra išleidžiamos į Jūrės ir Vabalkšnės upelius.

                      Antanavo, Plutiškių ir Bebruliškės gyvenviečių valymo įrenginiuose įdiegtos biologinio valymo technologijos.

Iš nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų kontrolė vykdoma pagal su Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentu suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą. Per 2018 m. UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ eksploatuojamose nuotekų valyklose išvalyta 363,068 m3 nuotekų. Nuotekų tyrimai atliekami UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“  trimų laboratorijoje.

UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” sutarčių pavyzdžiai