Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“

Užbaigti tiesti nuotekų surinkimo tinklai V. Kudirkos gatvėje, Kazlų Rūdoje

2020 m. vasario 11 dieną rangovas UAB „Sumeda“ užbaigė nuotekų tinklų tiesimo darbus V. Kudirkos gatvėje Kazlų Rūdos mieste, išviso yra nutiesta 553,81 m nuotekų surinkimo tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 16 būstų (35 gyventojams) prie centralizuoto nuotekų surinkimo tinklo. V. Kudirkos gatvės gyventojai, kuriems nutiesti nuotekų išvadai, bei gyventojai, kuriems nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai projekte Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0002 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų renovavimas ir plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje (Ąžuolų Būdoje, Antanave, Plutiškėse, Kazlų Rūdoje ir Bagotojoje)“, tai yra Ąžuolų Būdoje, nutiesus naujus vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus, yra sudaryta galimybė prisijungti 23 būstams (53 gyventojams), Antanave yra sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų-26 būstams (60 gyventojų), prie nuotekų surinkimo tinklų-27 būstams (62 gyventojams), Kazlų Rūdos mieste –prie nuotekų surinkimo tinklų 7 būstams (16 gyventojų) yra kviečiami kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, adresu M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 343 95176 dėl techninių sąlygų prisijungimo prie centralizuotų tinklų išdavimo. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su naujai nutiestais tinklais, prašome kreiptis ir į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyrių, adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, tel. 8 343 68631.

Taip pat, iki 2021 m. sausio mėnesio planuojama dar nutiesti 0,284 km vandentiekio ir 0,287 km nuotekų tinklų Antanave Sodų gatvėje, nutiesus naujus tinklus bus sudaryta galimybė prisijungti 10 būstų (22 gyventojams). Rangos sutartis bus pasirašyta per 2020 m. kovo mėnesį.

Europos Sąjungos parama Kazlų Rūdos savivaldybėje įgyvendinamam vandentvarkos projektui yra labai reikalinga. Projekto dėka pagerėja teikiamų paslaugų kokybė bei prieinamumas ir mažesnėse gyvenvietėse, mažinama gruntinių vandenų, dirvožemio ir aplinkos tarša, avarijų skaičius tinkluose, projekto naudą pajus daugelis savivaldybės gyventojų galėdami prisijungti prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų. Įgyvendinamas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetas sudaro 843.455,68 Eurų. Iš jų 575.597,03 Eurų yra skirtos iš Europos Sąjungos fondų, 267.858,65 Eurų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto partneris Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.