Rodiklis  Kaina be PVM
1 2
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³): 2,29
Geriamojo vandens tiekimo 0,68
Nuotekų tvarkymo 1,61
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name (Eur/m³): 2,14  
Geriamojo vandens tiekimo 0,64
Nuotekų tvarkymo 1,50
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams (Eur/m³): 2,24
Geriamojo vandens tiekimo 0,74
Nuotekų tvarkymo 1,50
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir kaštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade (Eur/m³):      2,14
Geriamojo vandens tiekimo 0,64
Nuotekų tvarkymo 1,50
Apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:  
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas ,butui 0,53
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, butui 0,38
Apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade 3,48
Apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų  įvaduose:  
kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas, apskaitos prietaisui 0,42
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, namui 0,34
 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  paslaugas, apskaitos prietaisui 1,00
Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis kaina (Eur/m³):  4,40