Informuojame, jog Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Marijampolės
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba vadovaudamasi Priešgaisrinių vandens
šaltinių ir gaisrinių hidrantų patikrinimo ir eksploatavimo instrukcija,
patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 1997 m. gruodžio 29
d. įsakymu Nr. 151 š. m. birželio mėnesį planuoja atlikti hidrantų
patikrinimus.