Prisijungimas prie tinklų - Kazlų Rūdos komunalininkas

INFORMACIJA GYVENTOJAMS DĖL PRISIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ

 

Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojus, norinčius prisijungti prie vandentiekio ar buitinių nuotekų tinklų, kviečiame dėl techninių sąlygų išdavimo kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.

Prašyme dėl techninių sąlygų išdavimo turi būti nurodyta:

–   Savininko vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

–   Sklypo adresas, vietovė, gatvė, numeris.

– Jei kreipiasi įgaliotas asmuo, prie prašymo pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas.

 

Kartu su prašymu turi būti pateikiami šie priedai:

  1. asmens dokumento kopija (kai kreipiasi juridinis asmuo – juridinių asmenų registro išrašas).
  2. Duomenys apie statinį (inventorinė byla);
  3. žemės sklypo planas.
  4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą.
  5. statinių išdėstymo planas.

 

Prašymai priimami el. paštu adresu

komunalininkas@krkomunalininkas.lt

arba kreipiantis darbo metu tiesiogiai M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 343 95176.