2019 metų birželio mėn. 27 dieną LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0008 „Vandentiekio ir nuotekų sistemų renovavimas ir plėtra Antanavo kaime“, įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programą, sutartį. Projekto partneris yra Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, kuri skyrė dalį lėšų projekto įgyvendinimui.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę. Projekte yra numatyta nutiesti 0,9 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 0,9 km vandentiekio tinklų Antanavo kaime Marijampolės gatvėje, sudarant galimybę prisijungti 108 gyventojams (49 būstams) prie nuotekų surinkimo tinklų ir 108 gyventojams (49 būstams) prie vandentiekio tinklų.

Bendras projekto tinkamų finansuoti išlaidų biudžetas sudaro 225.802,40 Eurų. Iš jų 180.641,92 Eurų yra skirta iš Europos Sąjungos fondų, 45.160,48 Eurų prie projekto įgyvendinimo prisidės projekto partneris- Kazlų Rūdos savivaldybės administracija.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2019-05-28, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga yra 2021-06-30.

Statybos darbai jau yra nupirkti. Rangovas UAB „Žilinskis ir Co“ laimėjo statybos darbų konkursą ir įsipareigojo nutiesti vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklus Antanavo kaime Marijampolės gatvėje per 12 mėnesių nuo statybos darbų pradžios.

Įgyvendinamas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

Dėl papildomos informacijos gyventojai gali kreiptis į UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“, adresu M. Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, tel. 8 343 95176, ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Ūkio skyrių, adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, tel. 8 343 68631.