Paslaugos - Kazlų Rūdos komunalininkas

KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS, UAB vykdo veiklą šiose srityse:

  • Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), ir teritorijų priežiūra.  Daugiabučių namų renovacija.
  • Gedimų vandentiekio ir nuotekų tinkluose šalinimas, skaitiklių dėjimas/keitimas.
  • Laboratoriniai nuotekų tyrimai.
  • Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, nuotekų vežimas transporto priemonėmis.
  • Šilumos punktų priežiūra, gedimų šalinimas.
  • Atliekami elektros instaliacijos, gedimo darbai, varžų matavimai.

Transporto paslaugos:

  • Asenizacinės paslaugos  – sunkiasvorio automobilio MAN BBP-308 talpa 9 m³.
  • Autobokštelio Nissan Cabstar nuoma – kėlimo aukštis iki 21 metro. 
  • Ekskavatoriaus JCB 3CX ECO – kasimo, planiravimo darbai ir nuoma.
  • Savivartis DAF 1900 – pervežimo paslaugos ir nuoma.

UAB ``Kazlų Rūdos komunalininkas`` paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos
      Valstybinės  kainų  ir energetikos kontrolės komisijos  nutarimu 2019 m. gegužės 17 d. Nr. O5E-127 suderintos,  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu  2019 m. birželio 27 d. Nr. TS -140   nustatytos, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ perskaičiuotos geriamojo  vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo paslaugų bazinės kainos, taikomos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, m3 2,29 2,77
iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo m3 0,68 0,82
1.2. nuotekų tvarkymo, m3 1,61 1,95
iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo m3 0,62 0,75
1.2.2. nuotekų valymo m3 0,80 0,97
1.2.3. dumblo tvarkymo m3 0,19 0,23
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, m3 2,14 2,59
iš to skaičiaus:
2.1. geriamojo vandens tiekimo m3 0,64 0,77
2.2. nuotekų tvarkymo, m3 1,50 1,82
iš to skaičiaus:
2.2.1. nuotekų surinkimo m3 0,58 0,70
2.2.2. nuotekų valymo m3 0,74 0,90
2.2.3. dumblo tvarkymo m3 0,18 0,22
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, m3 2,24 2,71
iš to skaičiaus:
3.1. geriamojo vandens tiekimo m3 0,74 0,90
3.2. nuotekų tvarkymo, m3 1,50 1,82
iš to skaičiaus:
3.2.1. nuotekų surinkimo m3 0,58 0,70
3.2.2. nuotekų valymo m3 0,74 0,90
3.2.3. dumblo tvarkymo m3 0,18 0,22
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir tiekiamą vartotojams ir abonentams  karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, m3 2,14 2,59
iš to skaičiaus:
4.1. geriamojo vandens tiekimo m3 0,64 0,77
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
iš to skaičiaus: 1,50 1,82
4.2.1. nuotekų surinkimo m3 0,58 0,70
4.2.2. nuotekų valymo m3 0,74 0,90
4.2.3. dumblo tvarkymo m3 0,18 0,22
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų  aptarnavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas butui per mėnesį 0,53 0,64
5.2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso butui per mėnesį 0,38 0,46
5.3. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade namui per mėnesį 3,48 4,21
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų  aptarnavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
6.1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas apskaitos prietaisui per mėnesį 0,42 0,51
6.2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso apskaitos prietaisui per mėnesį 0,34 0,41
7. Vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų  aptarnavimo kainą  abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį 1,00 1,21
8. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainą m3 4,40 5,32
Su geriamojo vandens tiekimu susijusių paslaugų kainos
                         Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo kaina galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. ir yra patvirtinta UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr.1-62.  Abonento laikino atjungimo-prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo kaina galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. patvirtinta UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.  įsakymu Nr.1-61.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Karšto vandens apskaitos prietaiso pakeitimo darbai 1 vnt. 11,16 13,50
2. Abonento laikinas atjungimas-prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo 1 vnt. 15,54 18,80
Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamų bendrosios nuosavybės priežiūros paslaugų kainos
             Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo,  nuolatinės techninės priežiūros  maksimalių  tarifų ir daugiabučių namų ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokesčius . Patvirtintos kainos galioja nuo 2018 m.gruodžio 1 d.
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamos namų teritorijos priežiūros paslaugos kaina patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės 2005 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.TS23-5.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-54 nurodė nuo 2015 m. sausio 1 d. taikyti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros kainą eurais.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Bendro naudojimo objektų administravimo už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,0375 0,0475
2. Daugiabučių namų  ir jų inžinerinių sistemų priežiūros (eksplotavimo) mokestį už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,12 0,15
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros vienam gyventojui per mėnesį 0,88 1,06
4 Daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį Kaina taikoma pagal  Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 28  d. sprendimu Nr. TS -196 patvirtiną sąrašą
5. Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau. už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,03
6. Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m. už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį 0,05
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų  įmokos už bendrosioms namo reikmėms suvartotą elektros energiją skaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos bei elektros energijos persiuntimo paslaugų teikėjų taikomais tarifais.
Kaupiamosios lėšos daugiabučiams namams skaičiuojamos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės  2015 m. balandžio 15 d.  nutarimu Nr.390  “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo”
Bendrovės transporto baro teikiamų paslaugų kainos
                         Bendrovės transporto baro teikiamų transporto priemonių ir mechanizmų kainos galioja nuo 2019 m. rugsėjo 2 d.   Patvirtintos  UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktoriaus 2019 m. rugsėjo  2 d.  įsakymu Nr.1-63
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas Kaina, eurais
be PVM su PVM
1. Autobokštelio Nissan Cabstar, DGS627 su vairuotoju:
1.1. nuoma 1 val. 36,21 43,81
1.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 0,83 1,00
1.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
2. Ekskavatorinio krautuvo JCB 3CX ECO, A743B su vairuotoju:
2.1. nuoma 1 val. 24,43 29,56
2.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 0,81 0,98
2.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
3. Krovininio savivarčio DAF FA 1900, DRT430, su vairuotoju:
3.1. nuoma 1 val. 48,79 59,04
3.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 1,04 1,26
3.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
4. Asenizacinės mašinos MAN 18,190 , BBP 308 , su vairuotoju:
4.1. nuoma 1 val. 51,66 62,51
4.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 1,22 1,48
4.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
5. Traktoriaus FOTON , T0408A, su vairuotoju:
5.1. nuoma 1 val. 21,10 25,53
5.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 1,05 1,27
5.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
6. Automobilio Volkswagen transporter T4, ENO731, su vairuotoju:
6.1. nuoma 1 val. 27,02 32,69
6.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 0,54 0,65
6.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
7. Automobilio Fiat Ducato Maxi, BGZ789, su vairuotoju:
7.1. nuoma 1 val. 29,51 35,71
7.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 0,59 0,71
7.3. prastova 1 val. 11,41 13,81
7. Automobilio Renaut Master , JDE483, su vairuotoju:
7.1. nuoma 1 val. 27,13 32,83
7.2. dirbant ne Kazlų Rūdoje 1 km. 0,54 0,65
7.3. prastova 1 val. 11,41 13,81