Paslaugos - Kazlų Rūdos komunalininkas

KAZLŲ RŪDOS KOMUNALININKAS, UAB vykdo veiklą šiose srityse:

  • Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, priežiūra (eksploatacija), ir teritorijų priežiūra.  Daugiabučių namų renovacija.
  • Gedimų vandentiekio ir nuotekų tinkluose šalinimas, skaitiklių dėjimas/keitimas.
  • Laboratoriniai nuotekų tyrimai.
  • Vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas, nuotekų vežimas transporto priemonėmis.
  • Šilumos punktų priežiūra, gedimų šalinimas.
  • Atliekami elektros instaliacijos, gedimo darbai, varžų matavimai.

Transporto paslaugos:

  • Asenizacinės paslaugos  – Sunkiasvorio automobilio MAN BBP-308 talpa 9 m³ , vieno kubo kaina 8,06 su PVM
  • Bokštelio Nissan Cabstar keliamieji darbai taip pat galima nuoma. 
  • Ekskavatoriaus stumdymo, kasimo darbai jo nuoma.
  • Savivartis DAF pervežimo paslaugos, jo nuoma.

UAB ``Kazlų Rūdos komunalininkas`` paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainos

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams,

kuriems vanduo apskaitomas bute

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, 

m3

2,17

2,63

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,69

0,83

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,48

1,79

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,55

0,67

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,74

0,90

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,19

0,23

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name,

m3

2,02

2,44

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,65

0,79

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,37

1,66

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina  abonentams

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams,

m3

2,12

2,57

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,75

0,91

1.2. nuotekų tvarkymo,

m3

1,37

1,66

iš to skaičiaus:
1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams

perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti,

ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade,

m3

2,02

2,44

iš to skaičiaus:
1.1. geriamojo vandens tiekimo

m3

0,65

0,79

iš to skaičiaus:

1,37

1,66

1.2.1. nuotekų surinkimo

m3

0,51

0,62

1.2.2. nuotekų valymo

m3

0,68

0,82

1.2.3. dumblo tvarkymo

m3

0,18

0,22

 

Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas butui per mėnesį

0,97

1,17

2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso butui per mėnesį

0,69

0,83

3. Pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade namui per mėnesį

6,36

7,70

Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. kai įrengtas  apskaitos prietaisas apskaitos prietaisui per mėnesį

0,77

0,93

2. kai  nėra galimybės įrengti apskaitos prietaiso apskaitos prietaisui per mėnesį

0,62

0,75

Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Vidutinė pardavimo kaina abonentams apskaitos prietaisui per mėnesį

1,84

2,23

2. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina

m3

4,24

5,13

Su geriamojo vandens tiekimu susijusių paslaugų kainos
            Karšto vandens apskaitos prietaiso keitimo kaina galioja nuo 2014 m. vasario 17 d., abonento laikino atjungimo-prijungimo (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo – nuo 2012 m. kovo 19 d., atsiskaitymo už vandenį knygelės kaina – nuo 2007 m. kovo 23 d.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-53 patvirtino nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas paslaugų kainas eurais.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Karšto vandens apskaitos prietaiso pakeitimo darbai 1 vnt.

8,53

10,32

2. Abonento laikinas atjungimas-prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo 1 vnt.

11,97

14,48

Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamų bendrosios nuosavybės priežiūros paslaugų kainos
           Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir eksploatavimo kainos galioja nuo 2014 m. liepos 1 d.   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba 2014 m. spalio 22  d. sprendimu Nr. TS IV(40)-2221 patvirtino Kazlų Rūdos savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčių tarifus eurais. Sprendimu patvirtinti mokesčiai taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.
             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams teikiamos namų teritorijos priežiūros paslaugos kaina patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės 2005 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.TS23-5.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-54 nurodė nuo 2015 m. sausio 1 d. taikyti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros kainą eurais.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Administravimo už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį

0,06

0,07

2. Namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį

0,12

0,15

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos priežiūros vienam gyventojui per mėnesį

0,88

1,06

4.

Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas 3 000 kv. m ir daugiau.

už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį

0,03

5.

Kaupiamosios lėšos Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000 kv. m.

už kv. metrą bendrojo naudingo buto ploto per mėnesį

0,05

             Daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų  įmokos už bendrosioms namo reikmėms suvartotą elektros energiją skaičiuojamos vadovaujantis elektros energijos bei elektros energijos persiuntimo paslaugų teikėjų taikomais tarifais.
Bendrovės transporto baro teikiamų paslaugų kainos
                         Bendrovės transporto baro teikiamų transporto priemonių ir mechanizmų kainos galioja nuo 2014 m. sausio 1 d.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” direktorius 2014 m. gruodžio 29 d.  įsakymu Nr.1-53 patvirtino nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomų bendrovės transporto baro teikiamų paslaugų kainas eurais.
Eil. Nr. Paslauga Mato vienatas

Kaina, eurais

be PVM

su PVM

1. Autobokštelio Nissan Cabstar, DGS627 su vairuotoju:
1.1.

nuoma

1 val.

29,21

35,34

1.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,71

0,86

1.3.

prastova

1 val.

9,02

10,91

2. Ekskavatorinio krautuvo JCB 3CX ECO, A743B su vairuotoju:
2.1.

nuoma

1 val.

23,93

28,96

2.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,64

0,77

2.3.

prastova

1 val.

15,10

18,27

3. Krovininio savivarčio DAF FA 1900, DRT430, su vairuotoju:
3.1.

nuoma

1 val.

45,84

55,47

3.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,92

1,11

3.3.

prastova

1 val.

11,45

13,85

4. Asenizacinės mašinos MAN 18,190 , BBP 308 , su vairuotoju:
4.1.

nuoma

1 val.

49,88

60,35

4.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

1,25

1,51

4.3.

prastova

1 val.

8,61

10,42

5. Traktoriaus FOTON , T0408A, su vairuotoju:
5.1.

nuoma

1 val.

20,64

24,97

5.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

1,00

1,21

5.3.

prastova

1 val.

8,61

10,42

6. Automobilio Volkswagen transporter T4, ENO731, su vairuotoju:
6.1.

nuoma

1 val.

23,05

27,89

6.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,45

0,54

6.3.

prastova

1 val.

8,61

10,42

7. Automobilio Fiat Ducato Maxi, BGZ789, su vairuotoju:
7.1.

nuoma

1 val.

26,95

32,61

7.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,54

0,65

7.3.

prastova

1 val.

8,61

10,42

7. Automobilio Renaut Master , JDE483, su vairuotoju:
7.1.

nuoma

1 val.

21,25

25,71

7.2.

dirbant ne Kazlų Rūdoje

1 km.

0,41

0,50

7.3.

prastova

1 val.

10,13

12,26