Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, įsipareigojo per tam tikrą laikotarpį įgyvendinti ES direktyvų reikalavimus. Vienas iš jų – kokybiška vandenvala. Jokia paslaptis, kad tose vietose, kur nėra vandenvalos sistemų, nuotekos dažniausiai išpilamos į pačių gyventojų įsirengtas nuotekų duobes. Dažnai šios talpyklos nėra sandarios, todėl nuotekos pasiekdamos gruntinius vandenis vėl grįžta į nuotekas išpilančių žmonių, arba jų kaimynų šulinius. Tam, kad būtų išvengta aplinkos teršimo nuotekomis, nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (arba) naudotojai privalo periodiškai tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir, pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ir (arba) nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis (proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui), turi patikrinti rezervuaro sandarumą, ir nustatę, kad rezervuaras nesandarus, nedelsdami imtis priemonių jam užsandarinti. Nuotekų iš kaupimo rezervuarų transportavimo dažnumas turi būti parenkamas atsižvelgiant į susidarančių nuotekų kiekį ir kaupimo rezervuaro tūrį.

Informuojame, kad Kazlų Rūdos savivaldybėje galinti kvalifikuotai ir oficialiai teikti nuotekų surinkimo ir išvežimo paslaugas yra tik viena savivaldybės patvirtinta nuotekų tvarkymo įmonė – UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.  Gyventojai, norėdami pasinaudoti nuotekų ištraukimo paslauga, turi pasirašyti su UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ nuotekų tvarkymo sutartį.

                      Preliminarų savo nuotekų kaupimo rezervuaro tūrį galima apskaičiuoti pagal formules:

  • Cilindro formos: πr2 x h, kur r- talpyklos spindulys, h – talpyklos aukštis; π – 3,14.
  • Kvadrato formos: a x b x h, kur a – talpyklos ilgis, b – talpyklos plotis, h – talpyklos aukštis.

Primename, kad už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą aplinkai nuotekų turėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.