Vadovaudamasis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4 punktu, UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Kazlų Rūdos  savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,417 kūbinių metrų gyventojui per mėnesį. Ši norma, padauginus iš koeficiento 2, taikoma suvartoto geriamojo vandens suvartojimui, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso, ar vartotojo patalpose įrengtas vandens skaitiklis ne dėl vartotojo kaltės sugedo. Taikomas nustatytas kiekis įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d.