Darbo pasiūlymai - Kazlų Rūdos komunalininkas

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Atsakingas

darbdavio

asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

1. Projektų vadovas. Funkcijos:

1. ruošia ir atsako už prisijungimo prie centralizuotų tinklų techninių sąlygų išdavimą fiziniams ir juridiniams asmenims;

2. ruošia ir atsako projektavimo sąlygų ir sąlygų teritorinių planavimo dokumentų rengimui išdavimą;

3. renka informaciją, reikalingą bendrovės veiklai vykdyti ir plėtoti, kiek ši informacija yra tiesiogiai susijusi su konkrečiu projektu;

4. rengia ir pildo reikiamus dokumentus, susijusius su vykdomais projektais;

5. prižiūri vykdomų projektų eigą ir būklę;

6. analizuoja atliekamų darbų kokybę;

7. teikia leidimus išduodančiai ir įgyvendinančiai institucijai reikiamus dokumentus, ataskaitas ir informaciją apie projekto įgyvendinimo eigą;

8. atsako už duomenų teikimą per GIS. APVA; DMS; SSĮP sistemas;

9. šalina projekto įgyvendinimo ataskaitų trūkumus.

 

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ Agnė Jankauskaitė

Komunalininkas

@krkomunalininkas.lt

Iki 2020 m. birželio mėn. 22 d. Aukštasis techninis išsilavinimas, ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų praktinio darbo patirtis vadovaujant vandentvarkos projektams, mokėjimas valdyti, kaupti, sisteminti , apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėjimas taikyti strateginio planavimo principus, mokėjimas bendrauti su darbuotojais ir verslo partneriais. 867,20 Eur