UAB “Kazlų Rūdos komunalininkas” administruojamų daugiabučių namų ataskaita už 2017 metus